Varför LUSTGÅRDEN

Vi strävar efter att vår förskolas verksamhet ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet  för alla barn som går här.

Rolig undervisning

Varje barn ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Lpfö 18

Utveckling & lärande

Vi utvecklar pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet. Lpfö 18

Fotogalleri

Kontakt


Förskolan Lustgården

Stationsgatan 5, 681 30 Kristinehamn
forskolanlustgarden@live.se

Ring oss

0550-14566

Rektor Linn Hesselius