Varför LUSTGÅRDEN

Vi strävar efter att vår förskolas verksamhet ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet  för alla barn som går här.

Rolig undervisning

"I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi och inlevelse". Lpfö 98/2016

Utveckling & lärande

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande". Lpfö 98/2016

Kontakt


Förskolan Lustgården

Stationsgatan 5, 681 30 Kristinehamn
forskolanlustgarden@live.se

Ring oss

0550-14566

Förskolechef Jorun Nilsson